تماس با ما

  

 • تلفن های شهرداری سلفچگان
  ۰۲۵۳۳۶۶۳۷۷۷
  ۰۲۵۳۳۶۶۳۷۷۸
 • شماره فکس: ۰۲۵۳۳۶۶۳۷۷۹
 • مشخصات حقوقی شهرداری سلفچگان
  شناسه ملی: ۱۴۰۰۲۸۸۰۱۲۸
  کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۹۹۵۴۹۹۶
 • آدرس : استان قم شهر سلفچگان بلوار امام رضا شهرداری سلفچگان
 • کد پستی: ۳۷۴۶۱۳۴۵۶۱

  دکمه بازگشت به بالا