کدخبر : 933


اجرای عملیات گل کاری بلوار امام رضا(ع)آغاز اجرای عملیات گل کاری بلوار امام رضا(ع) شهر سلفچگان توسط پیمانکار و آبیاری توسط پرسنل زحمتکش شهرداریجمعه 24 آوریل 2020 - 19:41

آغاز اجرای عملیات گل کاری بلوار امام رضا(ع) شهر سلفچگان توسط پیمانکار و آبیاری توسط پرسنل زحمتکش شهرداری

Share
دیدگاه شما