کدخبر : 852


حضورمدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری درشهربا حضور جناب آقای دکتر بابایی مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری قم به همراه کارشناسان اداره کل سیاسی استانداری در شهرداری و دیدار با شهردار و بخشدار سلفچگان ضمن گفتگو درباره مسائل اجتماعی و سیاسی شهر و همچنین آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات پیش رو از پروژه های شهرداری نیز بازدید نمودند.دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۸:۲۸

با حضور جناب آقای دکتر بابایی مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری قم به همراه کارشناسان اداره کل سیاسی استانداری در شهرداری و دیدار با شهردار و بخشدار سلفچگان ضمن گفتگو درباره مسائل اجتماعی و سیاسی شهر و همچنین آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات پیش رو از پروژه های شهرداری نیز بازدید نمودند.

Share
دیدگاه شما