کدخبر : 686


اجرای دال گذاری بر روی کانال جمع آوری آبهای سطحی بوستان پیامبر اعظم(ص)اجرای دال گذاری بر روی کانال جمع آوری آبهای سطحی بوستان پیامبر اعظم(ص) اجرا گردید.سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۴:۱۵

اجرای دال گذاری بر روی کانال جمع آوری آبهای سطحی بوستان پیامبر اعظم(ص) اجرا گردید.

۲۰۱۷۰۸۰۷_۱۲۰۲۵۲

Share
دیدگاه شما