کدخبر : 578


انتقال شهرداری به ساختمان جدیدبا تکمیل ساختمان جدید شهرداری جابجایی شهرداری به ساختمان حدید انجام گردید.    سه‌شنبه 2 می 2017 - 3:59

با تکمیل ساختمان جدید شهرداری جابجایی شهرداری به ساختمان حدید انجام گردید.

 

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b5%db%b0%db%b2_%db%b0%db%b7%db%b5%db%b5%db%b4%db%b8%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b5%db%b0%db%b2_%db%b0%db%b7%db%b5%db%b5%db%b2%db%b1۲۰۱۷۰۷۰۱_۱۴۴۶۵۳

 

Share
دیدگاه شما