کدخبر : 537


نصب گاردریل انتهای خیابان ساحلیاجرای عملیات نصب گاردریل انتهای خیابان ساحلی  جهت افزایش ایمنی  مسیر توسط شهرداری در حال اجرا می باشد.سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۸:۵۱

اجرای عملیات نصب گاردریل انتهای خیابان ساحلی  جهت افزایش ایمنی  مسیر توسط شهرداری در حال اجرا می باشد.

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b2%db%b2%db%b2_%db%b0%db%b8%db%b0%db%b2%db%b0%db%b5

Share
دیدگاه شما