کدخبر : 531


اجرای عملیات روشنایی مسیر مسکن مهرعملیات اجرایی روشنایی مسیر دسترسی به مسکن مهر با اعتباری بالغ بر پانصد میلیون ریال با همکاری شهرداری و اداره برق شهر در حال اجرا می باشد، در این عملیات که در حال حاضر تیرگذاری آن صورت گرفته طی یک ماه آینده به اتمام رسیده و روسنایی مسیر اجرا می گردد.    سه‌شنبه 21 فوریه 2017 - 7:59

عملیات اجرایی روشنایی مسیر دسترسی به مسکن مهر با اعتباری بالغ بر پانصد میلیون ریال با همکاری شهرداری و اداره برق شهر در حال اجرا می باشد، در این عملیات که در حال حاضر تیرگذاری آن صورت گرفته طی یک ماه آینده به اتمام رسیده و روسنایی مسیر اجرا می گردد.

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b2%db%b2%db%b1_%db%b1%db%b1%db%b4%db%b5%db%b4%db%b7

 

 

Share
دیدگاه شما