کدخبر : 516


گزارش تصویری حضور استاندار در شهر سلفچگان

سه‌شنبه 7 فوریه 2017 - 4:58

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b1%db%b4%db%b4%db%b0%db%b1%db%b7%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b1%db%b5%db%b4%db%b9%db%b4%db%b4%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b1%db%b5%db%b5%db%b1%db%b1%db%b0

Share
دیدگاه شما