کدخبر : 483


احداث بوستان محله ای در خیابان شهید شکرویعملیات احداث بوستان محله ای در انتهای خیابان شهید شکروی توسط شهرداری در حال اجرای بوده که در این عملیات با توجه به طراحی صورت گرفته نسبت به خاکریزی محل و اجرای سنگ چینی توسط اکیپ عمرانی واحد خدمات شهری در حال انجام می باشد./شنبه 21 ژانویه 2017 - 3:52

عملیات احداث بوستان محله ای در انتهای خیابان شهید شکروی توسط شهرداری در حال اجرای بوده که در این عملیات با توجه به طراحی صورت گرفته نسبت به خاکریزی محل و اجرای سنگ چینی توسط اکیپ عمرانی واحد خدمات شهری در حال انجام می باشد./

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b2%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b2%db%b1%db%b6%db%b4%db%b7%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b9_%db%b1%db%b2%db%b1%db%b6%db%b1%db%b5

Share
دیدگاه شما