کدخبر : 475


جلسه شورای شهر با مسئول بنیاد مسکن شهربا توجه به درخواست های مکرر شهروندان در خصوص اظهارنامه های صادره توسط بنیاد مسکن به شهروندان که به علت عدم احداث زمین های واگذار شده  توسط بنیاد مسکن و پیگیری بازپس گیری زمین ها صورن گرفته که با توجه به جلسه شورای شهر با مسئول بنیاد مسکن بخش سلفچگان مقرر گردید نامه نگاری لازم با مدیر […]یکشنبه 15 ژانویه 2017 - 5:33

با توجه به درخواست های مکرر شهروندان در خصوص اظهارنامه های صادره توسط بنیاد مسکن به شهروندان که به علت عدم احداث زمین های واگذار شده  توسط بنیاد مسکن و پیگیری بازپس گیری زمین ها صورن گرفته که با توجه به جلسه شورای شهر با مسئول بنیاد مسکن بخش سلفچگان مقرر گردید نامه نگاری لازم با مدیر کل بنیاد  مسکن استان جهت مهلت ۶ ماهه به شهروندان جهت احداث بنا صورت پذیرد.

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b0%db%b5_%db%b1%db%b2%db%b3%db%b4%db%b5%db%b1

Share
دیدگاه شما