کدخبر : 463


بازدید از کارگاه تولیدی صنایع زندانیان استان قم شهردار محترم و کارشناسان شهرداری با حضور در کارگاه تولیدی صنایع زندانیان استان قم از محصولات تولیدی این کارگاه بازدید نمودند، این بازدید با هدف خرید مبلمان شهری مورد نیاز بوستان پیامبر اعظم (ص) صورت گرفتشنبه 14 ژانویه 2017 - 9:55

 شهردار محترم و کارشناسان شهرداری با حضور در کارگاه تولیدی صنایع زندانیان استان قم از محصولات تولیدی این کارگاه بازدید نمودند، این بازدید با هدف خرید مبلمان شهری مورد نیاز بوستان پیامبر اعظم (ص) صورت گرفت

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b4_%db%b1%db%b1%db%b4%db%b1%db%b5%db%b3%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b4_%db%b1%db%b1%db%b4%db%b4%db%b1%db%b7

Share
دیدگاه شما