کدخبر : 454


بررسی ساخت و ساز زمین های واگذار شده توسط بنیاد مسکن در جلسه رسمی شورای شهردر این جلسه که با حضور اعضای شورای شهر ، جناب آقای رضایی نسب شهردار محترم و جناب آقای علیمحمدی مسئول بنیاد مسکن بخش سلفچگان برگزار گردید و با توجه به اخطارهای صادره توسط بنیاد مسکن  به مالکین جهت انجام عملیات ساخت و ساز زمین های واگذار شذه در سنوات قبل در خصوص نحوه مساعدت در […]یکشنبه 8 ژانویه 2017 - 3:26

در این جلسه که با حضور اعضای شورای شهر ، جناب آقای رضایی نسب شهردار محترم و جناب آقای علیمحمدی مسئول بنیاد مسکن بخش سلفچگان برگزار گردید و با توجه به اخطارهای صادره توسط بنیاد مسکن  به مالکین جهت انجام عملیات ساخت و ساز زمین های واگذار شذه در سنوات قبل در خصوص نحوه مساعدت در شروع ساخت و ساز زمین های واگذار شده و  تعامل شهرداری و بنیاد مسکن در این خصوص مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b0%db%b5_%db%b1%db%b2%db%b3%db%b4%db%b5%db%b1

Share
دیدگاه شما