کدخبر : 450


بازدید فنی از پروژه زیرسازی و آسفالت مسیر و خیابانهای مسکن مهربازدید از پروژه زیرسازی و آسفالت مسیر مسکن مهر با حضور  جناب آقای رضایی نسب شهردار محترم  و کارشناسان شهرداری و  همچنین مدیر فنی پیمانکار پروژه انجام شد در این بازدید که از خیابان سوم و مسیر دسترسی صورت گرفت، مقرر گردید پیمانکار قبل از انجام قیرپاشی ضمن اصلاح زیرسازی برخی نقاط  نسبت به انجام آزمایش مکانیک خاک […]چهارشنبه 4 ژانویه 2017 - 3:50

بازدید از پروژه زیرسازی و آسفالت مسیر مسکن مهر با حضور  جناب آقای رضایی نسب شهردار محترم  و کارشناسان شهرداری و  همچنین مدیر فنی پیمانکار پروژه انجام شد در این بازدید که از خیابان سوم و مسیر دسترسی صورت گرفت، مقرر گردید پیمانکار قبل از انجام قیرپاشی ضمن اصلاح زیرسازی برخی نقاط  نسبت به انجام آزمایش مکانیک خاک اقدام نماید

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b0%db%b3_%db%b0%db%b9%db%b4%db%b8%db%b2%db%b1

Share
دیدگاه شما