کدخبر : 445


اجرای عملیات بهسازی و زیبا سازی حاشیه جایگاه CNG  اجرای عملیات بهسازی و زیبا سازی حاشیه جایگاه CNG با استفاده از ماشین آلات شهرداری اجرا گردید در این عملیات حاشیه های اتوبان اراک و بلوار جایگاه CNG بارریزی و تسطیح گردید.چهارشنبه 4 ژانویه 2017 - 3:34

  اجرای عملیات بهسازی و زیبا سازی حاشیه جایگاه CNG با استفاده از ماشین آلات شهرداری اجرا گردید در این عملیات حاشیه های اتوبان اراک و بلوار جایگاه CNG بارریزی و تسطیح گردید.

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b0%db%b3_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b5%db%b2%db%b8%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b0%db%b3_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b5%db%b3%db%b7%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b0%db%b3_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b0

Share
دیدگاه شما