کدخبر : 441


بازدید از شرکت های تولید کننده شهر اراکجناب آقای رضایی نسب شهردار محترم به همراه مسئول کارپردازی  و مسئول فنی و عمرانی و کارشناس مالی شهرداری از  واحد های تولید کننده برج های نوری و چراغ های تزئینی شهری در شهر اراک بازدید به عمل آوردند.  دوشنبه 2 ژانویه 2017 - 10:03

جناب آقای رضایی نسب شهردار محترم به همراه مسئول کارپردازی  و مسئول فنی و عمرانی و کارشناس مالی شهرداری از  واحد های تولید کننده برج های نوری و چراغ های تزئینی شهری در شهر اراک بازدید به عمل آوردند.

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b0%db%b1_%db%b1%db%b1%db%b4%db%b2%db%b1%db%b7

 

Share
دیدگاه شما