کدخبر : 388


اجرای عملیات کف پوش معابر بلوار امام رضا(ع)عملیات اجرای کف پوش معابر بلوار امام رضا(ع) توسط نیروهای شهرداری سلفچگان در حال اجرای می باشد.  یکشنبه 11 دسامبر 2016 - 8:40

عملیات اجرای کف پوش معابر بلوار امام رضا(ع) توسط نیروهای شهرداری سلفچگان در حال اجرای می باشد.

426314672_161929425721394_260123

 

Share
دیدگاه شما