کدخبر : 345


شروع عملیات بهسازی میدان امام حسین (ع)شهرعملیات بهسازی دیوارهای فرسوده میدان امام حسین (ع) شهر با انجام دیوار چینی با بلوک سیمانی آغاز گردید.شنبه 12 نوامبر 2016 - 3:28

عملیات بهسازی دیوارهای فرسوده میدان امام حسین (ع) شهر با انجام دیوار چینی با بلوک سیمانی آغاز گردید.%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b1%db%b0_%db%b1%db%b2%db%b0%db%b7%db%b1%db%b1 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b1%db%b0_%db%b1%db%b0%db%b4%db%b4%db%b2%db%b9

Share
دیدگاه شما