اجرای عملیات گل کاری بلوار امام رضا(ع)

آغاز اجرای عملیات گل کاری بلوار امام رضا(ع) شهر سلفچگان توسط پیمانکار و آبیاری توسط پرسنل زحمتکش...
19:41 - 2020/04/24

ضد عفونی سطح شهر ، بوستان ها، سرویس های بهداشتی و اماکن عمومی

ضد عفونی سطح شهر ، بوستان ها، سرویس های بهداشتی و اماکن عمومی توسط واحد خدمات شهری شهرداری...
6:43 - 2020/04/07

ضد عفونی معابر وشوارع سطح شهر

ضد عفونی معابر وشوارع سطح شهر سلفچگان توسط پرسنل آتش نشانی شهر سلفچگان انجام شد.در این عملیات ضد عفونی که با ده هزار لیتر...
6:21 - 2020/04/07